giỏ hàng

DIỄN GIẢI

CÔNG SUẤT

ĐVT

ĐƠN GIÁ

GHI CHÚ

1.Công lắp đặt

1,0 – 1,5 Hp

bộ

200.000vnđ

Tùy theo mức độ phức tạp của vị trí lắp đặt giá có thể thay đổi

2,0 – 2,5 Hp

bộ

250.000vnđ

2. Ống đồng LHCT

( made in ThaiLan)

Độ dài ống

0.56mm

0.65mm

0.71mm

0.81mm

1,0 Hp

mét

 

130.000vnđ

150.000vnđ

190.000vnđ

1,5Hp

mét

 

150.000vnđ

170.000vnđ

210.000vnđ

2,0Hp

mét

 

180.000vnđ

200.000vnđ

240.000vnđ

2,5Hp

mét

 

220.000vnđ

250.000vnđ

 

3. Giá đỡ cục nóng

1,0 Hp

bộ

100.000vnđ

Êke chuyên dụng

( đã bao gồm Tắt kê + Đinh ốc vít)

1,5Hp

bộ

120.000vnđ

2,0 - 2,5Hp

bộ

150.000vnđ

4.  CB thường

1,0 – 1,5 Hp

bộ

65.000vnđ

2,0 – 2,5 Hp

bộ

120.000vnđ

5. Dây điện

1,0 – 1,5 Hp

mét

10.000vnđ

 

2,0 – 2,5 Hp

mét

13.000vnđ

 

6. Ống ruột gà

mét

10.000vnđ

 

7. Chân cao su

bộ

60.000vnđ

Sử đụng cho trường hợp máy không sử dụng Eke

8. Hút chân không (nếu có)

Bộ

50.000vnđ

Đối với dòng máy lạnh inverter nếu sử dụng máy hút chân không khi lắp đặt

9. Hàn kết nối (nếu có)

Mối

100.000vnđ

Đối với trường hợp ống đồng đi âm sẵn

10. Tháo máy lạnh cũ

Bộ

100.000vnđ

Tùy theo mức độ phức tạp  giá có thể thay đổi

11. Vệ sinh máy lạnh

Bộ

150.000vnđ